i heard a rumor

Fókuszban a NYELV

2. rész

 / 2021‑03‑26

Előző bejegyzésünkben felvázoltuk a nyelvi fejlődés szakaszait, nézzük meg most a feljlődés zavarait.

Mi állhat a nyelvi késés hátterében?

 • hallás probléma
 • a beszédszervek érintettsége (például ajak- és szájpadhasadék)
 • egyszerű nyelvfejlődési késés (egyéb háttérprobléma nélkül)
 • nyelvfejlődési zavar
 • autizmus spektrumzavar
 • értelmi elmaradással járó szindrómák, kórképek (intellektuális képességzavar)

Mi a különbség a nyelvi késés és a nyelvi zavar között?

 • A nyelvi késésről a 0-4 éves életkor között beszélhetünk. Kritériuma, hogy a gyermek aktív szókincse nem éri el az 50 szót vagy nem produkál több szóból álló közléseket.
 • A nyelvi zavarról 4 éves kortól beszélhetünk, ami egyaránt érintheti a beszélt (4. évtől) vagy az írott nyelvet (7. évtől).
 • A pusztán nyelvi késés megfelelő időben való felismeréssel és célzott terápiával jól kezelhető, így 4 éves korra a gyermek behozhatja lemaradását.

Mi az a specifikus nyelvfejlődési zavar?

Jellemzője, hogy a gyermek normál IQ-val, ép hallással, ép beszédszervekkel rendelkezik és nincs mögötte neurológiai károsodás vagy pszichiátriai zavar. Ennek ellenére nyelvi fejlődése jelentősen elmarad. A nyelvfejlődési zavar gyakorisága az 5 évesek körében körülbelül 7 %. Ezen gyerekek nyelvi fejlődése már a korai időszakban eltér, általában első szavaikat igen megkésve produkálják (akár 3 évesen). Szókincsük elmarad, lassú tempóban gyarapszik. A beszédük nyelvtanilag kevésbé összetett. A probléma negatív hatást gyakorolhat a későbbi iskolai teljesítményre (például értő olvasás).

Mit tehet a szülő otthon, ha a gyermekénél nyelvi késést tapasztal vagy gyermekét már nyelvi késéssel diagnosztizálták?

 • A játékidő során alakítson ki a gyermekével közös figyelmi helyzeteket (mialatt egy játékkal játszanak, nézzen a játékra és gyermekére is felváltva és kommentálja is azt).
 • Sok önismétlés, valamint a gyermek megnyilvánulásainak ismétlése egy bővített formában.
 • Olvasson minél több mesét a gyermekének.
 • A közös séták alatt beszéljék meg, miket látnak.
 • Vegyenek egy közösen választott képeskönyvet és beszéljék meg, miket látnak benne.
 • Játékboltban vegyenek állatfigurákat és utánozzák azok hangjait, utána nevezzék meg az állatokat.
 • Vegyenek egy babzsákot, üljenek a szülők és a gyermek egy körbe és mondókázzanak, mialatt tovább adják a babzsákot.
 • Válasszon ki 2-3 mondókát, mondja el minden nap a gyermekének. Néhány hét múlva már úgy mondja a mondókát, hogy a gyermeke fejezze be azt.
 • Próbáljon minél több időt kommunikálni gyermekével.
 • Ha a gyermekével már foglalkozik logopédus, kövesse a szakember által javasoltakat.

Mit Ne tegyen szülőként?

 • Ha gyermeke hibázik, ne hívja fel erre a figyelmét. Inkább csak mondja el helyesen a szót, így mintát mutat gyermekének és nem okoz frusztrációt.
 • Ne teremtsen feladathelyzeteket, mindig játékba ágyazva beszélgessenek.

­

* A nyelvi késés hátterében álló tényezők listája a leggyakoribb okokat tartalmazza.

(Felhasznált szakirodalom: Fehérné, Sósné & Kas (2018). Szempontok a nyelvi- és beszédfejlődési zavarok szűréséhez és állapotmegismeréséhez)

#nyelviFeljődésiZavarok