1-2 év közötti gyerekek játékai

kölyökKedd

1-2 év közötti gyerekek játékai

 / 2021‑04‑06

Fontos a korai fejlesztés, a játék pedig örök. 

A mozgás tökéletesedése, a beszéd kialakulása, gondolkodás fejlődése és az érzelmi élet gazdagodása jellemzi ezt a korosztályt.

Figyelembe kell venni a játék vásárláskor, hogy ebben az életkorban a gyerekek nagyon különböző fejlettségi szinten állhatnak.

A nagymozgások fejlesztéséhez szükség szerint választhatunk járássegítőket, de akár már egyensúlyfejlesztő játékokat is, például tölcsért, érzékelős lépegetőket.

A finommozgások mellett elengedhetetlen az értelmi képességek / érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás/ fejlesztése is.

Ezekhez segítségek az egymásba illeszthető tárgyak, toronyépítők, formafelismerők, nagyobb méretű építőjátékok, színfelismerők, sorritmus játékok…

Közben minden lehetséges alkalommal tanítsuk a színeket, méreteket, formákat, viszonyszavakat.

Ismerkedjen a gyurmával, kezdjen el firkálgatni zsírkrétával, vastag ceruzával..

A beszédfejlesztés legfontosabb része, hogy sokat beszéljünk a kicsikhez.

A mondókáknak, versikéknek, énekeknek kiemelt fontossága van.

Utánozzunk állathangokat, segítségünkre lehetnek az állatos párosító játékok, képkeresők.

Hasznos időtöltés a bábozás. Rövid történeteket elevenítsünk meg.

Egy nap se maradjon ki képeskönyv nézegetése nélkül. Nevezzünk meg mindent a képekről és meséljünk a cselekményről.

A mindennapok során szembejövő élőlényeket, tárgyakat is ismertessük meg a gyermekkel. Testrészeit, közlekedési eszközöket, zöldségeket, gyümölcsöket, vadállatokat, rovarokat, virágokat, bútorokat…

Sok közös játékot!

#kölyökkedd #játék