mi a dadogás?

logoPéntek

Fókuszban a BESZÉD

A dadogásról

 / 2021‑05‑14

Mi a dadogás?

A dadogás a beszédfolyamatossági zavarok egyik alkategóriáját alkotja, a hadarás mellett. Meghatározása nehéz, mivel különféle tünetekben jelentkezik, nincs két egyforma dadogás. A tünetek megjelenésére, intenzitására számos tényező hatással lehet mint a szituáció vagy a beszédpartner.

Ha a hallgató partner részéről szeretnénk meghatározni, azt mondhatjuk, hogy a dadogás ,,a beszéd összerendezettségének zavara, amely a ritmus és az ütem felbomlásában és a beszéd görcsös szaggatottságában jelentkezik” (Kanizsai, 1961; id. Dr. Lajos, 2016). 

Az oki definíciók szerint pedig a dadogás egyfajta alkatilag meghatározott és pszichésen kiváltott beszédgátlás, ami a személyiségre is hatást gyakorolhat.

Milyen tünetei vannak a dadogásnak a beszédben?

Sokféle tünet jelentkezhet. A beszédprobléma érintheti a légzést, a hangadást, az artikulációt. E mellett különféle járulékos (önkéntelen mozzanatok, tenyér izzadása, elpirulás)- és mozgásos tünetek (együttmozgások) is kísérhetik. Jellemző a töltelékszavak használata, szinonímák alkalmazása. Számos pszichés hatás is jelentkezhet mint a beszédfélelem (logofóbia) és a páciens által meghatározott nehéz hangok jelensége a beszéd során (egyénenként eltérő beszédhangok).

 Mikor csökkenhet a dadogás?

Bizonyos helyzetekben a dadogás intenzitása csökkenhet. Ilyen szituáció például a versmondás, éneklés, színjátszás, a sajáttól eltérő hangmagasságon való beszéd, idegen nyelven történő beszéd, a közösen mondott szövegek alatt, valamint a hallgató magatartása is pozitív hatással lehet az érintettre.

 Mit ne tegyen a szülő vagy a dadogó környezetében lévő személy?

 • Kerülje a gyors beszédtempót.
 • Ne szakítsa félbe a dadogó személy mondatát.
 • Ha a dadogó személy elakad, legyen türelmes, ne fejezze be helyette a gondolatát.
 • Ne támasszon túlzott elvárásokat a dadogó személy irányába.
 • A szülők között a fegyelmezésben ne mutatkozzon konfliktus.
 • A nevelés ne legyen következetlen.
 • A családi ritmus ne legyen felpörgetett.
 • Ne érezze azt a dadogó személy, hogy a háttérbe van szorítva.
 • Ne ismételtesse meg a dadogó személlyel azt, amit dadogva mondott.
 • Ne kényszerítse szereplési helyzetekbe.
 • Ne kötelezze arra, hogy számoljon be a napi történésekről.
 • A gyermek napirendje ne legyen merev, de e mellett legyen rendszeres.
 • Semmiképpen se siettesse gyermekét a beszéd közben.
 • A napi közös étkezések alatt próbálja kiiktatni a televíziót/rádiót, próbáljanak egymásra figyelni.
 • Semmiképp se kritizálja gyermekét a beszédproblémája miatt.

 Mivel tud pozitívan hatni a dadogásra a szülő vagy a dadogó környezetében élő személy?

 •  Hallgassa végig türelmesen a dadogó személy mondandóját.
 • Ne azt figyelje, hogy milyen módon, hanem azt, hogy mit mond.
 • Ne hívja fel a figyelmet a hibára, hanem mutassa be a jó formát ismétlésként.
 • Végig tartsa a szemkontaktust.
 • Ne válaszoljon azonnal, várjon 1-2 mp-et, így bemutatja a nyugodt beszédmódot.
 • Szülőként töltsön minél több időt a dadogó személlyel beszélgetés, játék (például bábjáték) vagy közös éneklés/versmondás formájában.
 • Minden napba iktasson be egy kis időt, amit csak a gyermekével tölt, így a gyermek érezheti, hogy nincs elhanyagolva, fontos a család számára, elfogadják.
 • Ha gyermeke ideges, nyugtassa meg türelmesen.
 • Ha a gyermek munkaidőben szeretne valamit közölni Önnel, mondja el, hogy nem tud ránézni, de hallja, amit mond.
 • Ha a gyermeke 1-1 területen jól teljesít (például rajzolás, éneklés), ösztönözze gyermekét ennek végzésére, így sikerélményhez juthat. Vagy keressék meg közösen azt a területet, amiben gyermeke jó és szívesen végzi.
 • Minden este, ha ideje engedi, olvasson fel esti mesét gyermekének. Közben beszéljék át az aznapi történéseket is (ha ezt a dadogó személy is szeretné).
 • Biztosítsa gyermekét arról, hogy beszédproblémáját elfogadja, bíztassa arra is, hogy a legjobb, ha nem is figyel erre a problémára.

Forrás: Dr. Lajos Péter (2016). Dadogásról mindenkinek. Krasznár és Társa Bt.: Budapest. 3. kiadás