Beták Eszter

konduktor

Beták Eszter

2016-ban végeztem óvodaspecializációs konduktorként, a mostani Semmelweis Egyetem Pető András Karán. Szakmai életútam nagy részét egy müncheni inkluzív intézményben töltöttem, ahol többek között 2-10 éves korú gyermekek egyéni mozgásfejlesztéséért feleltem, ezzel párhuzamosan pedig egy óvodai csoportban töltöttem be óvodapedagógusi feladatkört.

Az elmúlt tanévben már itt Győrben tartottam iskoláskorú gyermekeknek konduktív fejlesztést, most pedig szeretnék visszatérni a kisebbekhez.

A konduktív nevelés holisztikus szemléletével dolgozva, nemcsak a finom- és nagymozgások megfelelő elsajátításával, korrigálásával, továbbfejlesztésével foglalkozom, de teret kapnak a kognitív funkciók – figyelem, érzékelés-észlelés, gondolkodás, emlékezet –, valamint a beszéd mozgással egybekötött fejlesztése is a foglalkozások során.

Csoportos keretek között is fontos számomra, hogy minden gyermek életkorának, igényeinek és szükségleteinek megfelelően a legtöbbet profitálhasson a fejlesztések alatt, ezért a közös feladatokon belül a célkitűzéseket és megoldásmódok minden esetben személyre szabottak.

Óvodapedagógusi tapasztalataim alapján kiemelten foglalkozom a nagyobbak felkészítésével az óvoda illetve az iskola közegére, ezért náluk külön hangsúlyt fektetek az elvárt mozgásformák, az életkornak megfelelő kifejező készség és a kognitív funkciók elsajátítására a konduktívprogram kialakításakor.

Örömmel várom a közös munkát!

Eszter teljes bemutatkozását olvassátok el a facebookon!